Regulamin giełdy

10.12.2018

I. Usługodawca

Filip Drozdowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą zDzis.com Filip Drozdowski z siedzibą przy ul. Skorupki 42a, 62-060 Stęszew, NIP: 7773001287, REGON: 381191708.

II. WYSTAWIENIE SAMOCHODU NA GIEŁDZIE zDzis.com

 1. Chcąc sprzedać samochód poprzez wystawienie go na giełdzie zDzis.com (www.zDzis.com/gielda) wypełnij zgłoszenie dostępne na stronie: https://www.zdzis.com/gielda/2018/11/26/wystaw-ogloszenie/, ogłoszenie zawiera:
  a. oświadczenie, że jesteś właścicielem samochodu (lub uprawnionym pełnomocnikiem właściciela samochodu) i chcesz wystawić ofertę sprzedaży samochodu na giełdzie zDzis.com;
  b. oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu Giełdy zDzis.com;
  c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (patrz pkt VI);
  d. imię i nazwisko osoby sprzedającej;
  e. numer kontaktowy do osoby sprzedającej;
  f. rzetelny opis samochodu (patrz pkt III);
  g. do maila należy załączyć zdjęcia samochodu (patrz pkt IV).
 2. O zamieszczeniu ogłoszenia decyduje zDzis.com biorąc pod uwagę swoją subiektywną ocenę o wyjątkowości samochodu oraz rzetelność opisu.
 3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania kompletu wymaganych informacji o samochodzie (tj. spełniających wymagania wskazane w pkt III i IV). Jeżeli zDzis.com nie zdecyduje się na publikację Twojego ogłoszenia – zostaniesz o tym powiadomiony mailowo.
 4. Ogłoszenie zostanie jednorazowo przesłane odbiorcom newslettera zDzis.com. Ogłoszenia nie są pozycjonowane ani wyróżniane. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. zDzis.com może zdecydować się na oględziny sprzedawanego samochodu.
 6. Każda udokumentowana zdjęciowo wada wykryta podczas oględzin zDzis.com lub osoby zainteresowanej ofertą sprzedającego, nie ujęta ani w opisie samochodu, ani w jego dokumentacji zdjęciowej w widoczny sposób, będzie mogła stanowić podstawę do anulowania ogłoszenia, oraz do uniemożliwienia sprzedającemu wystawienia innych ofert w przyszłości.

III. OPIS SAMOCHODU

 1. Opis samochodu powinien zawierać przede wszystkim następujące dane:
  a. Marka, model, typ, rocznik, pojemność silnika w cm3, rodzaj paliwa, moc w KM, wyposażenie, cena;
  b. rzetelne oraz wyczerpujące wedle najlepszej wiedzy sprzedającego informacje na temat ogólnego stanu przedmiotu, oraz jego dotychczasowej historii;
  c. informacje na temat przebiegu: wartość w kilometrach, czy jest udokumentowany, jeśli tak – w jaki sposób;
  d. adres sprzedającego (jedynie miejscowość);
  e. numer telefonu do osoby sprzedającej zaczynający się od +48…
 2. Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane w takiej wersji, w jakiej je do nas wyślesz. Nie wstawiamy własnych opisów i nie ingerujemy w treść Twojego opisu. Wpisując w treści opisu imię i nazwisko wyrażasz zgodę na jego publikację wraz z ogłoszeniem (patrz pkt VI).

IV. ZDJĘCIA

 1. Przesłane zdjęcia powinny być wyraźne, nie większe niż 2 MB, powinno być ich przynajmniej kilkanaście (ale bez przesady) i muszą przedstawiać:
  a. wszystkie dostrzegalne gołym okiem wady sprzedawanego samochodu, ujęte z bliska;
  b. samochód ujęty w całości, z każdej jego strony;
  c. wnętrze samochodu;
  d. wnętrze komory silnika;
  e. wnętrze komory bagażnika, najlepiej bez dywaników, ukazując jej stan blacharski.
 2. Mile widziana będzie dokumentacja fotograficzna przedstawiająca wyniki pomiaru grubości lakieru za pomocą miernika grubości lakieru. Można taki miernik wypożyczyć na miejscu w Poznaniu, lub po wpłacie kaucji – wyślemy go wtedy kurierem. Jeśli chcesz wypożyczyć miernik, napisz na adres [email protected] .
 3. Wysyłając zdjęcia samochodu oświadczasz, że przysługują Ci majątkowe prawa autorskie do przesłanych zdjęć, w tym prawa do ich rozpowszechniania, publikacji w internecie oraz wyrażasz zgodę na ich umieszczenie na giełdzie zDzis.com oraz przesłanie do odbiorców newslettera. Za opublikowanie zdjęć i przesłanie ich do odbiorców newslettera nie przysługuje wynagrodzenie.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Filip Drozdowski, zamieszkały w Stęszewie przy ul.Skorupki 42a, e-mail: [email protected]
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zamieszczenia Twojego ogłoszenia na giełdzie zDzis.com oraz przesłania go do odbiorców newslettera zDzis.com
 3. Dane podane w treści ogłoszenia będą widoczne również dla osób zainteresowanych kontaktem z Tobą w związku z zamieszczonym ogłoszeniem. Oprócz numeru telefonu możesz w treści ogłoszenia podać swoje imię (nick), nie musisz podawać imienia i nazwiska. Twoje imię i nazwisko jako osoby sprzedającej nie będzie udostępniane innym odbiorcom. Wskazując imię i nazwisko w treści ogłoszenia zgadzasz się na jego udostępnienie innym osobom.
 4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz do ich poprawiania poprzez kontakt na adres mailowy: [email protected]
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem Twojego ogłoszenia z giełdy zDzis.com.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ zDzis.com

Zdzis.com nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak zainteresowania ogłoszeniem;
b) rzetelność i prawdziwość informacji;
c) zdolność stron umowy kupna do jej zawarcia (w tym prawo własności samochodu lub należyte pełnomocnictwo do jego sprzedaży);
d) nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy przez ogłaszającego i potencjalnego kupca;
e) oświadczenia składane przez ogłaszającego i potencjalnego kupca.


REGULAMIN Giełdy Moto zDzis.com w PDF